FSAB
FSAB

Organizare


 

 

       Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci este o organizatie care actioneaza pe principiul asocierii libere si voluntare a sindicatelor constituite la nivelul companiilor din cadrul sectorului activitati financiare, bancare si de asigurari.

 

       Organele de decizie ale FSAB sunt:

 

  • Congresul, este organul suprem de conducere al federatiei, este constituit din delegatii sindicatelor membre, cu norma de reprezentare, conform Regulamentului aprobat de Consiliul de Coordonare. Congresul, se intruneste o data la 4 ani si are ca atributii principale, modificarea statutului, stabilirea obiectivelor generale, a politicii pe termen lung si alegerea Presedintelui federatiei.

 

  • Consiliul de Coordonare, este organul de conducere al federatiei care urmareste modul de aplicare a statutului si a obiectivelor stabilite de catre Congres si decide in politica de orientare sindicala pe termen mediu, aproba bugetul, executia bugetara si regulamentele federatiei. Consiliul de Coordonareeste constituit din reprezentantii sindicatelor afiliate cu o norma de participare de 1/500 de membrii. 

 

  • Biroul Executiv este constituit din Presedintele federatiei si presedintii sindicatelor afiliate care ocupa si functiile de Vicepresedinti in cadrul acesteia. Biroul Executiv este organ de executie in cadrul FSAB care are sarcina de a pune in practica deciziile Consiliului de Coordonare si de a rezolva problemele curente ale federatiei.

 

  • Presedintele asigura conducerea permanenta a federatiei si reprezinta interesul membrilor in relatia cu institutiile si organizatiile interne si internationale.