FSAB
FSAB

Cum infiintam un Sindicat


 

 

       Potrivit Art. 3alin.2 din Legea nr. 62/2011, Legea dialogului social, "Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin  15 angajati din aceeasi unitate"

 

In vederea constituirii, este nececesar sa se formeze un COMITET DE INITIATIVA care sa se ocupe de:

 

  • redactarea proiectului de Statut;

 

  • organizarea intalnirii(data, ora,locatie), la care trebuie sa participe cel putin 15 persoane;

 

       In cadrul intalnirii(Adunarii Generale de constituire a sindicatului) se vor respecta urmatorii pasi:

 

  • alegerea unei comisii de redactare a procesului - verbal al Adunarii Generale de constituire a sindicatului;

 

  • alegerea unei comisii de numarare si validare a voturilor;

 

  • aprobarea statutului;

 

  • alegerea organelor de conducere a sindicatului.

 

  • semnarea procesului verbal de constituire a sindicatului de catre toti participantii la sedinta. Procesul- verbal se va redacta in trei exemplare originale.

 

       Salariatii interesati ne pot contacta pentru informatii suplimentare si, totodata, pentru sprijin in organizare, in punerea la dispozitie a locului de desfasurare a sedintei, in punerea la dispozitie a unui proiect de Statut si in acordarea de sprijin juridic privind demersurile catre judecatorie in vederea obtinerii personalitatii juridice.