FSAB
FSAB

COMITETUL SECTORIAL - CS-AFBA


COMITETUL SECTORIAL  "AFBA" este o structura de dialog social, organizata la nivelul sectorului de activitate financiar, bancar si de asigurari din Romania si are urmatoarele atributii:

* participa la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea si certificarea competentelor;
* sustine promovarea sistemului de formare si evaluare pe baza de competente;
* participa la dezvoltarea si actualizarea sub coordonarea CNC a calificarilor relevante pentru fiecare domeniu;
* valideaza calificarile si standardele asociate calificarilor;
* recomanda specialisti pe domenii ocupationale pentru realizarea analizei ocupationale pentru definirea competentelor si a calificarilor, precum si pentru evaluarea si certificarea pe baza de standarde si avizeaza lucrarile efectuate de acestia;
* incurajeaza participarea organizatiilor si a persoanelor la formarea profesionala continua si la invatamantul profesional si tehnic.

 

 

PREZENTARE COMITET SECTORIAL C.S. - AFBA a fost constituit la data de 19 octombrie 2009 si a obtinut personalitate juridica la data de 14 decembrie 2009, prin Sentinata Civila nr. 35, pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti. MEMBRII FONDATORI 1. Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci (FSAB); 2. Federatia Sindicatelor Libere a Salariatilor CEC din Romania; 3. Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania (UNCARSR); 4. Asociatia Romana a Bancilor (ARB); 5. Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF); 6. Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB); 7. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM); Ulterior au mai aderat: 8. Camera Consultantilor Fiscali din Romania (CCF); 9. Institutul de Asigurari si Pen... mai multe